01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie